Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Η Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών λειτουργεί από το 1989. Ιδρύθηκε με σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ ΦΕΚ Β’ 515/25.7.1988 και ΦΕΚ Β’ 1293/30.6.2009].
Την Μονάδα στελεχώνουν τρις ειδικοί ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι [ένας Πανεπιστημιακός και δύο ιατροί ΕΣΥ], τέσσερεις ειδικευόμενοι, τέσσερεις τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας και μία γραμματέας, ενώ ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει προσομοιωτή με δυνατότητα αξονικής τομογραφίας, δύο συστήματα σχεδιασμού θεραπείας (το ένα με δυνατότητα σύντηξης εικόνων και σχεδιασμού στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας), σύστημα κοπής απορροφητών μολύβδου και δύο γραμμικούς επιταχυντές (φωτονίων και ηλεκτρονίων) με ένα σύστημα επαλήθευσης πεδίου [portal imaging].
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην Μονάδα αντιμετωπίζονται ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές κακοήθειες, όλων των σταδίων και όλων των ιστολογικών τύπων. Επίσης, το προσωπικό της Μονάδας είναι εξειδικευμένο για την ακτινοθεραπεία ασθενών με καλοήθεις παθήσεις, όπως αδενώματα υποφύσεως, ασβεστοποιό μυοσίτιδα, χηλοειδή και μηνιγγιώματα.
Η Μονάδα είναι από το 2009 η μοναδική δημόσια Μονάδα με κρατική πιστοποίηση για την εκτέλεση στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας στη χώρα μας.
Επίσης, στη Μονάδα πραγματοποιούνται και κλινικές μελέτες, εθνικές ή διεθνείς, σε συνεργασία με Κλινικές που νοσηλεύουν ογκολογικούς ασθενείς.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.