Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Η Μονάδα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών λειτουργεί από το 1989. Ιδρύθηκε με σχετικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ ΦΕΚ Β’ 515/25.7.1988 και ΦΕΚ Β’ 1293/30.6.2009].
Την Μονάδα στελεχώνουν τέσσερεις ειδικοί ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι [δύο Πανεπιστημιακοί και δύο ιατροί ΕΣΥ], τρις ειδικευόμενοι, τρις τεχνολόγοι ακτινοθεραπείας και μία γραμματέας, ενώ ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει προσομοιωτή με δυνατότητα αξονικής τομογραφίας, δύο συστήματα σχεδιασμού θεραπείας (το ένα με δυνατότητα σύντηξης εικόνων και σχεδιασμού στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας), σύστημα κοπής απορροφητών μολύβδου και ένα γραμμικό επιταχυντή (φωτονίων και ηλεκτρονίων) με εξωτερικό σύστημα επαλήθευσης πεδίου [portal imaging]. Από τον Νοέμβριο του 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση ενός επιπλέον σύγχρονου γραμμικού επιταχυντή που είναι δωρεά του Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην Μονάδα αντιμετωπίζονται ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές κακοήθειες, όλων των σταδίων και όλων των ιστολογικών τύπων. Επίσης, το προσωπικό της Μονάδας είναι εξειδικευμένο για την ακτινοθεραπεία ασθενών με καλοήθεις παθήσεις, όπως αδενώματα υποφύσεως, ασβεστοποιό μυοσίτιδα, χηλοειδή και μηνιγγιώματα.
Η Μονάδα είναι από το 2009 η μοναδική δημόσια Μονάδα με κρατική πιστοποίηση για την εκτέλεση στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας στη χώρα μας.
Επίσης, στη Μονάδα πραγματοποιούνται και κλινικές μελέτες, εθνικές ή διεθνείς, σε συνεργασία με Κλινικές που νοσηλεύουν ογκολογικούς ασθενείς.
Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.